Odaberi mjesto:

Banova Jaruga

746 MEĐURIĆ
Međurić 50, Banova Jaruga
P-715 BANOVA JARUGA
Cvjetni trg 189, Banova Jaruga
P-747 BANOVA JARUGA
Stjepana Radića 35, Banova Jaruga

Berek

P-634 BEREK
Berek 77, Berek

Bjelovar

P-630 BJELOVAR (VELEPRODAJA)
Blajburških žrtava 18, Bjelovar
P-635 GALOVAC
Galovac 87, Bjelovar
P-863 BJELOVAR
Zverci 33, Bjelovar
P-864 BJELOVAR
Milana Šufflaya 19, Bjelovar
P-865 BJELOVAR
Vladimira Nazora 24, Bjelovar
P-880 BJELOVAR BR.1 (POLUPEKARNICA)
Slavonska cesta 3, Bjelovar
P-882 BJELOVAR BR.3
Ivana Gorana Kovačića 1, Bjelovar
P-884 BJELOVAR BR.7
Andrije Hebranga 28, Bjelovar
P-885 BJELOVAR BR.8
Eugena Kumičića 94, Bjelovar
P-886 BJELOVAR BR.9 (POLUPEKARNICA)
Andrije Kačića Miošića 22, Bjelovar
P-887 BJELOVAR BR.10
Antuna Radića 3, Bjelovar
P-889 BJELOVAR BR.12
Daruvarska 108, Bjelovar
P-890 BJELOVAR BR.13
Zrinski Topolovac 274, Bjelovar
P-892 BJELOVAR (PEKARNICA) BR.15
Šetalište I.Lebovića 51, Bjelovar
P-895 BJELOVAR (PEKARNICA) BR.19
Franjevačka bb, Bjelovar
P-986 BJELOVAR-RADNIČKO NASELJE
Radničko naselje prilaz II, br.22, Bjelovar

Blinjski Kut

P-870 BLINJSKI KUT
Cesta 13, Blinjski kut

Bobovac

P-840 BOBOVAC
Bobovac 242, Bobovac

Brckovljani

P-784 BRCKOVLJANI
Kralja Zvonimira 73, Brckovljani

Cerje

P-797 CERJE
Podolnica bb, Cerje

Ciglena

P-764 CIGLENA
Ciglena 33, Ciglena

Donja Zdenčina

P-383 DONJA ZDENČINA
Matije Gupca 1, Donja Zdenčina

Donja Zelina

P-199 PAUKOVEC
Paukovečka ulica 17, Paukovec, Donja Zelina

Donji Petruševec

P-195 DONJI PETRUŠEVAC
Novi Petruševac 12, Donji Petruševec

Dragalić

P-648 DRAGALIĆ
Kralja Tomislava 165, Dragalić

Drnje

P-939 DRNJE
Kralja Tomislava 29, Drnje

Dugo Selo

P-197 LEPROVICA
Zagrebačka 49, Leprovica
P-312 ŠTAKOROVAC
Zagrebačka ulica 35, Dugo Selo
P-366 DUGO SELO (VELEPRODAJA)
Josipa Zorića 80, Dugo Selo
P-369 NART JALŠEVAČKI
Zagrebačka 10, Dugo Selo
P-387 DUGO SELO
Josipa Zorića 80, Dugo Selo
P-871 DUGO SELO
Josipa Zorića 22, Dugo Selo

Dvor

P-670 DVOR
Zrinskih i Frankopana 11a, Dvor
P-676 DVOR
Hrvatskog proljeća 2, Dvor

Đelekovec

P-926 ĐELEKOVEC
Pavla Kvakana 4, Đelekovec
P-963 IMBRIOVEC
Imbriovec 61, Đelekovec

Đurđevac

P-911 ĐURĐEVAC KRALJA TOMISLAVA
Kralja Tomislava 69, Đurđevac
P-912 BUDROVAC
Bilogorska 61, Đurđevac
P-914 CRNEC
Trg mladosti 1, Đurđevac
P-928 ČEPALOVAC
Planinska 43, Đurđevac
P-934 HAMPOVICA
Šimuna Pandura 64, Đurđevac
P-940 ĐURĐEVAC
Trg sv. Jurja 4, Đurđevac
P-973 ĐURĐEVAC - Đ.BASARIĆEKA 1
Đure Basarićeka 1, Đurđevac
P-979 ĐURĐEVAC-VINOGRADSKA 1
Vinogradska 1, Đurđevac
P-982 ŠEMOVCI
Stjepana Radića 118, Đurđevac
P-995 ĐURĐEVAC-STJEPANA RADIĆA
Stjepana Radića 110, Đurđevac
P-996 ĐURĐEVAC-GRKINJSKA
Grkinjska 2, Đurđevac
P-997 SIROVA KATALENA
Sirova Katalena 100, Đurđevac
P-998 SUHA KATALENA
Stjepana Radića 11, Đurđevac

Ferdinandovac

P-918 FERDINANDOVAC TRG SLOBODE 27
Trg Slobode 27, Ferdinandovac
P-941 FERDINANDOVAC DRAVSKA 73
Dravska 73, Ferdinandovac

Garešnica

P-388 GAREŠNICA
Kolodvorska 1, Garešnica
P-710 LONIA MAKSI GAREŠNICA
Matije Gupca 2, Garešnica
P-711 HRASTOVAC
Trg Ante Starčevića 2, Garešnica
P-713 ULJANIK
Uljanik 70, Garešnica
P-716 BLAGORODOVAC
Ulica Stjepana Radića 50, Garešnica
P-742 GAREŠNICA
Ulica Matije Gupca 175, Garešnica

Garešnički Brestovac

P-669 GAREŠNIČKI BRESTOVAC
Brestovačka 78, Garešnički Brestovac

Glina

P-674 GLINA
Kneza Branimira 7, Glina
P-813 GLINA
Plitvička 11, Glina
P-817 GLINA
Stjepana i Antuna Radića 30, Glina
P-829 GLINA
Trg Franje Tuđmana 10, Glina
P-834 GLINA
Jukinačka 3, Glina
P-853 VIDUŠEVAC
Pokupljanska 38a, Donji Viduševac

Gola

P-946 GOLA
Stjepana Radića 7, Gola

Gornja Gračenica

P-724 GORNJA GRAČENICA
Zagrebačka 111, Gornja Gračenica

Gornji Bogićevci

P-645 MEDARI
Medari 83, Gornji Bogićevci
P-647 SMRTIĆ
Društveni dom Smrtić 157, Gornji Bogićevci
P-650 DUBOVAC
Društveni dom Dubovac 66, Gornji Bogićevci

Gornji Dragonožec

P-608 GORNJI DRAGONOŽEC
Gornjodragonoška cesta 148, Gornji Dragonožec

Graberje Ivaničko

P-785 DEANOVEC
Josipa Badalića 69, Graberje Ivaničko

Graboštani

P-841 GRABOŠTANI
Graboštani 40, Graboštani

Gudovac

P-637 GUDOVAC
Gudovac 132a, Gudovac

Gušće

P-878 SVINJIČKO
Veliko Svinjičko 23a, Gušće

Gvozd

P-358 BOVIĆ
Bović 110c, Gvozd
P-822 GVOZD
Petra Svačića 22, Gvozd
P-831 GVOZD
Dr. Franje Tuđmana 6, Gvozd

Hercegovac

P-762 PALEŠNIK
Palešnik 116, Hercegovac

Hlebine

P-923 HLEBINE
Trg Josipa Jelačića 95, Hlebine

Hrvatska Dubica

P-875 HRVATSKA DUBICA
Trg Franje Tuđmana 5, Hrvatska Dubica

Hrvatska Kostajnica

P-825 HRVATSKA KOSTAJNICA
Vladimira Nazora 5, Hrvatska Kostajnica
P-827 STUBALJ
Stubalj 61, Kostajnički Majur
P-844 MEČENČANI
Mečenčani 10, Hrvatska Kostajnica
P-876 HRVATSKA KOSTAJNICA
Ratka Djetlića 51, Hrvatska Kostajnica

Ivanić Grad

P-672 IVANIĆ GRAD
Vulinčeva 127, Ivanić Grad
P-787 IVANIĆ GRAD
Vulinčeva 38, Ivanić Grad

Ivanićko Graberje

P-872 IVANIĆKO GRABERJE
Zagrebačka 1, Ivanićko Graberje

Jamarice

P-748 JAMARICE
Đuke Čaića 70, Jamarice

Jasenovac

P-879 JASENOVAC
Trg kralja Petra Svačića 16, Jasenovac

Jastrebarsko

P-601 DONJI DESINEC
Donji Desinec 3, Jastrebarsko

Kalinovac

P-916 KALINOVAC
Kolodvorska 76, Kalinovac
P-930 KALINOVAC
Dravska 4, Kalinovac
P-961 KALINOVAC-DRAVSKA
Dravska 40, Kalinovac

Kapela

P-364 KAPELA
Bilogorska ulica 91, Kapela

Kašina

P-363 ĐURĐEKOVEC
Glavna cesta 35, Đurđekovec

Kloštar Podravski

P-920 KLOŠTAR PODRAVSKI
Trg Svete obitelji 1, Kloštar Podravski
P-922 PRUGOVEC
Kolodvorska 25, Kloštar Podravski

Kloštar Vojakovački

P-988 KLOŠTAR VOJAKOVAČKI
Gornjani 5, Kloštar Vojakovački

Koprivnica

P-917 JAGNJEDOVEC
Jagnjedovec 61, Koprivnica
P-919 HUDOVLJANI
Hudovljani 33, Koprivnica
P-921 KOPRIVNICA - I.MEŠTROVIĆA
Ivana Meštrovića 31, Koprivnica
P-924 TORČEC
Podravska ulica 111, Koprivnica
P-945 KOPRIVNICA - A.STARČEVIĆA 1
Ante Starčevića 1, Koprivnica
P-949 STARIGRAD
Mlinarska 2, Koprivnica
P-950 SIGETEC
Matije Gupca 44, Koprivnica
P-954 ŠTAGLINEC
Štaglinec 66g, Koprivnica
P-956 KOPRIVNICA-KRALJA TOMISLAVA 12
Kralja Tomislava 12, Koprivnica
P-969 GLOGOVEC
Koprivnička 62, Koprivnica
P-977 KOPRIVNICA
Vinica 63, Koprivnica
P-985 KOPRIVNICA-PETERANSKA CESTA
Peteranska cesta 85, Koprivnica
P-991 KOPRIVNICA-VARAŽDINSKA CESTA
Varaždinska cesta 35, Koprivnica
P-993 KOPRIVNICA-PAVLEKA MIŠKINE
Pavleka Miškine 15, Koprivnica
P-994 KOPRIVNICA TRG KRALJA ZVONIMIRA
Trg kralja Zvonimira 3, Koprivnica

Koprivnički Bregi

P-915 KOPRIVNIČKI BREGI
Kralja Tomislava 44, Koprivnički Bregi

Križ

P-867 KRIŽ
Zagrebačka 3, Križ

Kutina

P-101 LONIA MAKSI ROBNA KUĆA KUTINA
Kolodvorska 21, Kutina
P-697 ILOVA
Braće Perković 64, Kutina
P-701 KUTINA
Vladimira Nazora 32, Kutina
P-702 KUTINA
Trg kralja Tomislava 10, Kutina
P-718 KUTINA
Zagrebačka 36, Kutina
P-720 KUTINA (VELEPRODAJA)
Vinkovačka 2, Kutina
P-740 KUTINA
Kralja Zvonimira 21, Kutina
P-767 HUSAIN
Petra Zrinskog 33, Kutina
P-768 KUTINA
Radićeva 121, Kutina
P-769 KUTINA
Ivana Zajca 3, Kutina

Legrad

P-927 LEGRAD
Trg Svetog Trojstva 46, Legrad
P-944 KUTNJAK
Kutnjak 119, Legrad
P-965 PODRAVSKA SELNICA
Selnica Podravska 115a, Legrad
P-968 LEGRAD-K.TOMISLAVA 30
Kralja Tomislava 30, Legrad

Lekenik

P-816 LEKENIK
Zagrebačka 46, Lekenik
P-818 LONIA MAKSI LEKENIK
Zagrebačka 38a, Lekenik
P-855 PETROVAC
Petrovac 21, Lekenik

Lipik

P-311 LIPIK
Vukovarska avenija 10, Lipik
P-777 DOBROVAC
Matije Gupca 107, Lipik

Lipovljani

P-692 PILJENICE
Piljenice 25, Lipovljani
P-696 KOZARICE
Kozarice 99, Lipovljani

Ludbreg

P-953 BOLFAN
Bolfan 62, Ludbreg
P-984 ČUKOVEC
Glavna 116, Ludbreg

Mađari

P-845 MAĐARI
Mađari 30a, Mađari

Mali Bukovec

P-938 VELIKI BUKOVEC
Prvomajska ulica 5, Mali Bukovec

Martinska Ves

P-851 MARTINSKA VES
Martinska Ves Desna 78, Martinska Ves

Molve

P-936 MOLVE-KLJUČECI 1
Ključeci 1, Molve
P-955 MOLVE
Trg kralja Tomislava 30, Molve

Narta

P-632 NARTA
Narta 331, Narta

Nova Gradiška

P-642 NOVA GRADIŠKA
Mažuranićeva 20b, Nova Gradiška
P-643 NOVA GRADIŠKA (BOLNICA)
Strossmayerova 17, Nova Gradiška
P-646 NOVA GRADIŠKA
Frankopanska 40, Nova Gradiška

Nova Rača

P-667 MEĐURAČA
Međurača 20, Nova Rača

Nova Subocka

P-751 NOVA SUBOCKA
Trg hrvatskih branitelja 1, Nova Subocka

Novigrad Podravski

P-929 NOVIGRAD PODRAVSKI
Koprivnička 44, Novigrad Podravski

Novo Virje

P-932 NOVO VIRJE
Drenovica 28, Novo Virje

Novoselec

P-738 LONIA MAKSI NOVOSELEC
Moslavačka 3, Novoselec

Novska

P-717 NOVSKA
Zagrebačka 53, Novska
P-741 NOVSKA
Osječka 66, Novska
P-750 NOVSKA
Bukovačka 47b, Novska
P-755 NOVSKA
Kralja Tomislava 193, Novska
P-756 NOVSKA
Adalberta Knoppa 4, Novska
P-757 BRESTAČA
Brestača 134, Novska
P-758 BROČICE
Svetog Mihovila 71, Novska
P-759 STARA SUBOCKA
Stara Subocka 49, Novska

Oborovo

P-320 OBOROVO
Oborovska 10, Oborovo

Odra

P-610 ODRA
Odranska ulica 100, Odra

Okoli

P-806 OKOLI
Crkvena 86, Okoli

Okučani

P-307 OKUČANI
Ante Starčevića 3, Okučani
P-651 BENKOVAC
Benkovac 46a, Okučani
P-652 OKUČANI
Alojzije Stepinca 24, Okučani
P-653 VRBOVLJANI
Vrbovljani 24a, Okučani

Pakrac

P-778 PREKOPAKRA
Dalibora Duhačeka 47, Pakrac

Peteranec

P-925 PETERANEC
Matije Gupca 1, Peteranec

Petrinja

P-612 PETRINJA
Vatrogasna 50, Petrinja
P-613 PETRINJA
Ul. Gromova 1, desni odvojak 1, Petrinja
P-617 PETRINJA
Drenačka ul. 12, Petrinja
P-618 BUDIČINA
Budičina 3, Petrinja
P-619 SREDNJE MOKRICE
Srednje Mokrice 10e, Petrinja
P-673 PETRINJA
Carekova 77, Petrinja
P-677 LONIA MAKSI PETRINJA
Josipa Nemeca 19, Petrinja

Podgorci

P-305 PODGORCI
Podgorci 139, Podgorci

Podravske Sesvete

P-978 PODRAVSKE SESVETE
Trg bana Jelačića 6, Podravske Sesvete

Poljana

P-658 BREZINE
Brezine 49, Poljana

Popovača

P-678 LONIA MAKSI POPOVAČA
Sisačka 2b, Popovača
P-727 OSEKOVO
Kraljice Hrvata 5, Popovača
P-729 POTOK
Ulica Kutanija 2, Popovača

Popovača

P-37 LONIA MAKSI ROBNA KUĆA POPOVAČA
Trg grofova Erdodyja 10, Popovača

Posavski Bregi

P-786 POSAVSKI BREGI
Savska 68a, Posavski Bregi

Predavac

P-661 KLOKOČEVAC
Klokočevac 1a, Predavac
P-992 PREDAVEC
Trg hrvatskih graničara 20, Predevac

Prgomelje

P-662 PRGOMELJE
Prgomelje 80, Prgomelje
P-687 PRGOMELJE
Prgomelje 42, Prgomelje

Rajić

P-752 ROŽDANIK
Roždanik 55b, Rajić
P-753 RAJIĆ
Trg hrvatskih branitelja 21a, Rajić
P-754 BOROVAC
Borovac 99a, Rajić

Rasinja

P-958 RASINJA
Andrije Palmovića 17, Rasinja
P-989 DUGA RIJEKA
Duga Rijeka 3, Rasinja

Repušnica

P-719 REPUŠNICA
Gajeva 101, Repušnica

Rešetari

P-659 REŠETARI
Vladimira Nazora 22a, Rešetari

Rovišće

P-310 KRALJEVAC
Kraljevac 54, Rovišće
P-796 ROVIŠĆE
Tuk 1, Rovišće

Sela

P-706 SELA
Sela 73, Sela

Sesvete

P-368 BRESTJE
Ulica Kaktusa 5, Novo Brestje, Sesvete
P-378 POPOVEC
Varaždinska 90, sesvete
P-382 JELKOVEC
Savska cesta 72, Sesvete
P-607 SESVETE
Savska ulica 33, Sesvete
P-614 SESVETE
Bartola Kašića 58, Sesvete

Sesvete-Kraljevec

P-357 TRSTENIK NARTSKI
Miroslava Krleže 2, Sesvete-Kraljevec

Sisak

P-286 SISAK
Marijana Cvetkovića 12, Sisak
P-386 LONIA MAKSI SISAK
Marijana Cvetkovića 12, Sisak
P-616 SISAK MAMUNJAK
Ulica Stjepana i Antuna Radića 5/1, Sisak
P-679 SISAK
Hrvatskog narodnog preporoda bb, Sisak
P-707 GALDOVO
Galdovačka cesta 77, Sisak
P-708 PODJARAK
Marka Dizdara 6, Sisak
P-714 NOVO SELO PALANJEČKO
Kutinska cesta 107, Sisak
P-737 HRASTELNICA
Hrastelnica 1, Sisak
P-814 SISAK
Andrije Hebranga 18, Sisak
P-815 SISAK
Antuna Gustava Matoša 10, Sisak
P-838 SISAK
Poljska 19, Sisak
P-839 SISAK
Ulica grada Dubrovnika 6, Sisak
P-852 STARO PRAĆNO
Staro Praćno 8, Sisak
P-873 TIŠINA ERDEDSKA
Tišina Erdedska 85, Sisak
P-874 ODRA
Odra Sisačka 53, Sisak

Sisak-Caprag

P-811 SISAK
Trg hrvatske državnosti 1, Sisak

Sokolovac

P-957 VELIKA MUČNA
Velika Mučna 55, Sokolovac
P-960 LEPAVINA
Lepavina 110, Sokolovac

Stara Gradiška

P-655 USKOCI
Uskoci 21, Stara Gradiška

Staro Petrovo Selo

P-868 VRBOVA
Vrbova 70, Staro Petrovo selo

Stružec

P-728 STRUŽEC
Ulica Gornje selo 61, Stružec

Sunja

P-609 LONIA MAKSI SUNJA
Ulica branitelja Sunje 23a, Sunja
P-675 SUNJA
Ljudevita Posavskog 5, Sunja
P-826 SUNJA
Matije Gupca 1, Sunja
P-828 STAZA
Staza 20, Sunja
P-856 TIMARCI
Timarci 66, Sunja

Sveta Helena

P-781 SVETA HELENA
Sveta Helena 55, Sveta Helena

Sveti Ivan Zelina

P-301 DONJA DRENOVA
Donja Drenova 50, Sveti Ivan Zelina
P-377 GORIČICA
Zagrebačka 35, Sveti Ivan Zelina
P-380 ČREĆAN
Črećan 2d, Sveti Ivan Zelina

Šandrovac

P-763 LASOVAC
Lasovac 122, Šandrovac

Tomaš

P-891 BJELOVAR BR.14
Tomaš 85, Tomaš

Topolovac

P-859 BUDAŠEVO
Budaševo 155, Topolovac

Topusko

P-830 TOPUSKO
Trg bana Jelačića 16, Topusko
P-861 GREĐANI
Gređani 45, Topusko
P-862 TOPUSKO
Opatovina 1, Topusko

Trnovitički Popovac

P-324 TRNOVITIČKI POPOVAC
Trnovitički Popovac 78, Trnovitički Popovac

Velika Ludina

P-665 VELIKA LUDINA
Sv. Mihovila 37, Velika Ludina
P-685 VELIKA LUDINA
Obrtnička 7, Velika Ludina
P-735 KATOLIČKO SELIŠTE
Moslavačkih Vinograda 64, Velika Ludina
P-736 GORNJA VLAHINIČKA
Moslavačka ulica 32, Velika Ludina

Velika Ostrna

P-196 VELIKA OSTRMA
Zagrebačka 45, Velika Ostrna

Velika Pisanica

P-192 VELIKA PISANICA
Jurja Vlahovca 1, Velika Pisanica

Veliki Grđevac

P-795 DRAŽICA
Dražica 71, Veliki Grđevac

Veliki Zdenci

P-693 VELIKI ZDENCI
Trg Kralja Tomislava 14, Veliki Zdenci

Veliko Trojstvo

P-869 MIŠULINOVAC
Mišulinovac 60a, Veliko Trojstvo

Veliko Vukovje

P-698 VELIKA BRŠLJANICA
Velika Bršljania bb, Veliko Vukovje

Virje

P-962 MIHOLJANEC
Antuna Mihanovića 102, Virje
P-983 VIRJE-TRG BANA JELAČIĆA
Trg bana Jelačića 10, Virje
P-987 MEDVEDIČKA
Medvedička Molve Grede 83, Virje
P-990 VIRJE- TRG STJEPANA RADIĆA
Trg Stjepana Radića 3, Virje

Vojnić

P-858 VOJNIĆ
Karlovačka 7a, Vojnić

Voloder

P-699 DONJA GRAČENICA
Školska 56, Voloder
P-726 VOLODER
Trg Svetog Antuna 9, Voloder

Vugrovec Donji

P-336 VUGROVEC
Augusta Šenoe 49, Vugrovec Donji

Vukovje

P-649 ROGOŽA
Rogoža 87, Veliko Vukovje

Zagreb

P-171 LONIA MAKSI B.MAGOVCA
Božidara Magovca 155, Zagreb
P-172 ADAMIĆEVA
Adamićeva 19, Zagreb
P-173 TRUMBIĆEVA
Trumbićeva 10, Zagreb
P-174 KATIĆEV PRILAZ
Katićev prilaz 1, Zagreb
P-175 LONIA MAKSI SIGET
Siget 18, Zagreb
P-176 SAVSKA
Savska cesta 153, Zagreb
P-177 C. ZUZORIĆA
Cvijete Zuzorić 29, Zagreb
P-178 B. ADŽIJE
Božidara Adžije 42, Zagreb
P-181 VELEBITA
Vile Velebita 1, Zagreb
P-182 SESVETE
Bjelovarska 2, Zagreb
P-183 LONIA MAKSI DUBEC
Trg Antuna Mihanovića 9, Zagreb
P-184 KOLEDINEČKA
Koledinečka 3, Zagreb
P-185 KAPUCINSKA
Kapucinska 2a, Zagreb
P-186 BAŠTIJANOVA
Baštijanova 11, Zagreb
P-187 KIKIĆEVA
Kikićeva 2, Zagreb
P-188 ZVONIMIROVA
Zvonimirova 57, Zagreb
P-189 NODILOVA
Nodilova 1, Zagreb
P-190 ZVONIMIROVA
Zvonimirova 26, Zagreb
P-308 NEHAJSKA
Nehajska 8, Zagreb
P-323 DOBRODOL
Vugrovečka cesta 62, Zagreb
P-326 ŠVEAROVA
Švearova 9, Zagreb
P-330 PETRINJSKA
Petrinjska 26a, Zagreb
P-333 ANDRIJE HEBRANGA
Andrije Hebranga 27, Zagreb
P-335 NOVA VES
Nova Ves 46, Zagreb
P-337 SESVETE
Zagrebačka 4c, Zagreb
P-338 MARTIĆEVA
Martićeva 18, Zagreb
P-345 DOMAGOJEVA
Domagojeva 14, Zagreb
P-346 VUKOVARSKA
Vukovarska 56a, Zagreb
P-348 KAČIĆEVA
Kačićeva 21, Zagreb
P-349 TREŠNJEVAČKI TRG
Trešnjavački trg 2, Zagreb
P-351 DRAŠKOVIĆEVA
Draškovićeva 40, Zagreb
P-353 TRŽNICA VRAPČE
Vapčanska 3, Zagreb
P-354 TRŽNICA UTRINE
Barčev trg 16, Zagreb
P-359 JABLANSKA
Jabanska 22, Zagreb
P-374 DEGIDOVEC
Čučerska cesta 101, Zagreb
P-381 POREČKA
Porečka 44, Zagreb
P-611 ŽIGULIĆI
Žigulići 3, Zagreb

Zagreb-Dubrava

P-372 POLJANICE
III.Poljanice 1, Zagreb (Dubrava)

Zapolje

P-606 GODINJAK
Godinjak 146, Godinjak
P-657 BODOVALJCI
Bodovaljci 91, Zapolje

Zbjegovača

P-703 ZBJEGOVAČA
Školska 2, Zbjegovača

Ždala

P-947 ŽDALA
Vladimira Nazora 68, Ždala
P-981 REPAŠ
Repaš 63, Ždala